Расписание по курсам: ПОТОК 147F

 
39 неделя – 2017/2018 учебный год
дата последнего обновления 20.05.2018
Вид занятий: лекции, практики, семинары, лаборатории
 1475
ПН 8:45 - 10:20  
10:35 - 12:10
Гулиус Н. С.
Public Speaking
1475; 102(2)
12:25 - 14:00
Змеев Д. О.
Probability Theory and Math Statistic
1475; 103(2)
14:45 - 16:20  
16:35 - 18:10  
18:25 - 20:00  
20:15 - 21:50  
ВТ 8:45 - 10:20
Сабаева Ю. С.
Russian Language
1475; 114(2)
10:35 - 12:10
Пичугина А. А.
English Language
1475; 114(2)
12:25 - 14:00
Иноземцева Т. А.
Sport electives
1475; 1(42)
14:45 - 16:20  
16:35 - 18:10  
18:25 - 20:00  
20:15 - 21:50  
СР 8:45 - 10:20
Фукс А. Л.
Introduction to Programming
1475; 103(2)
10:35 - 12:10
Никольский А. В.
Linear Algebra
1475; 304(2)
12:25 - 14:00
Юровская А. С.
Graph Theory and Counting
1475; 103(2)
14:45 - 16:20  
16:35 - 18:10  
18:25 - 20:00  
20:15 - 21:50  
ЧТ 8:45 - 10:20
Соколов Д. А.
Introduction to Programming
1475; 103(2)
10:35 - 12:10
Юшников А. В.
Культурология
1474-5в; 116(2)
Алишина Г. Н.
Культурология
1474-5а; 124(2)
Коньков Д. С.
Культурология
1474-5б; 501(16)
12:25 - 14:00
Никольский А. В.
Linear Algebra
1475; 114(2)
14:45 - 16:20
Змеев Д. О.
Graph Theory and Counting
1475; 114(2)
16:35 - 18:10  
18:25 - 20:00  
20:15 - 21:50  
ПТ 8:45 - 10:20  
10:35 - 12:10  
12:25 - 14:00
Иноземцева Т. А.
Sport electives
1475; 1(42)
14:45 - 16:20  
16:35 - 18:10
Соколов Д. А.
Introduction to Programming
1475; 102(2)
18:25 - 20:00
Соколов Д. А.
Introduction to Programming
1475; 103А(2)
20:15 - 21:50  
СБ 8:45 - 10:20  
10:35 - 12:10  
12:25 - 14:00
Юровская А. С.
Probability Theory and Math Statistic
1475; 103(2)
14:45 - 16:20
Соколов Д. А.
Introduction to Programming
1475; 103А(2)
16:35 - 18:10  
18:25 - 20:00  
20:15 - 21:50